Month: July 2023

โลกทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีมากจนกลายเป็นองค์ประกอบที่คาดหวังในชีวิตประจำวันของเรา เราพึ่งพาสิ่งนี้ที่บ้าน ที่โรงเรียน และที่ทำงาน การใช้เทคโนโลยีในสำนักงานกลายเป็นเรื่องปกติ ตั้งแต่เครื่องแฟกซ์ โทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษา และนักเรียนทุกแห่ง กลายเป็นเรื่องปกติที่สำนักงานส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะหยุดดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีสิ่งนี้ รูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้มากที่สุดคือคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เราใช้มันแทนโทรศัพท์ในการส่งอีเมล ใช้เพื่อส่งสำเนาเอกสารอย่างรวดเร็วแทนการใช้เครื่องแฟกซ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารแล้วส่งให้เพื่อนร่วมงานของเรา การผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทำให้บุคคลสามารถส่งแฟกซ์เอกสารและแม้แต่โทรศัพท์ได้ Skype…

สถาบันการเงินถือเป็นโมเดลธุรกิจที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเรียนรู้เมื่อพิจารณาถึงสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลาดเป้าหมายแบบดั้งเดิมของพวกเขามีเสถียรภาพ แต่ความต้องการของตลาดเกิดใหม่ ตลาดลาตินยังด้อยโอกาสอย่างมาก ไม่ใช่เพราะขาดเงินแน่นอน ชาวลาตินจำนวนมากไม่มีหนี้สินและมีนิสัยการออมที่ดี คำถามเกิดขึ้นว่าสถาบันการเงินทำหน้าที่เพียงพอกับประชากรกลุ่มนี้หรือไม่? พวกเขากำลังปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของชาวลาตินหรือไม่? คำตอบนั้นซับซ้อน ลาตินในสหรัฐอเมริกามีสองประเภท หนึ่งคือผู้อพยพที่แสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นและต้องการความฝันแบบอเมริกัน ไม่ว่าพวกเขาจะมาผ่านช่องทางที่เหมาะสมหรือไม่ก็ตามก็ไม่เกี่ยวข้อง อย่างที่สองคือชาวลาตินที่เกิดที่นี่ คนเหล่านี้คือคนสองกลุ่มที่แตกต่างกันมากซึ่งมีความต้องการและเป้าหมายที่แตกต่างกัน ผู้อพยพส่วนใหญ่นำวัฒนธรรม ประเพณี และประเพณีของตนมาที่สหรัฐอเมริกา ผู้ที่เกิดที่นี่มีวัฒนธรรมผสมผสานที่เป็นทั้งลาตินและอเมริกัน สถาบันการเงินกำลังจับตามองและดำเนินการอย่างก้าวกระโดดเพื่อรองรับประชากรที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจกลุ่มนี้ เหตุผลหลักคือมีการลงทุนด้านการศึกษาและพัฒนาความไว้วางใจเป็นจำนวนมาก…

เทคโนโลยีมีวิธีการหลุดลอยจากอดีตในนิยายวิทยาศาสตร์มาสู่ปัจจุบัน เช่น Delorean ของ Michael J Foxs ใน “Back to the Future” จำประตูบานเลื่อนเหล่านั้นใน Star Trek บน U.S.S. องค์กร? เราถือว่าพวกเขาได้รับตอนนี้ และทุกครั้งที่ฉันเห็นใครสักคนพลิกเปิดโทรศัพท์มือถือและพูดคุยกับใครสักคน…